HISTORY DEL 1

Genom ingifte kom ön till Henrik Persson Måneskölds ägo, och det var han som ändrade namnet på ön till Henriksholm - från det föga fantasieggande Öen. Man tror att han var den förste i modern tid som hade sin fasta bostad på ön. Under hans tid uppfördes även den första herrgårdsbyggnaden. I början av 1800-talet står brukspatronen Gustav Wohlfart som ägare till Henriksholm, och han byggde den nuvarande huvudbyggnaden, efter det att den gamla brunnit ned 1815. Arkitekt var major Edelswärd.

* * * * *

history_02

*För komplett historia samt litteraturförteckning, klicka här!