HISTORY DEL 2

1821 köps ön av bankdirektören och grosshandlaren Anders Fröding från Göteborg. Under hans tid förvandlas hela den södra tredjedelen av ön till en idyllisk och romantisk park med både grottor och murverk, och han byggde även till huvudbyggnaden med ett fyra våningar högt åttakantigt torn vid den norra gaveln, samt en utskjutande paviljong med en stor balkong vid den södra gaveln. Efter denna ombyggnation kom huvudbyggnaden i folkmun att kallas slottet. 1830 förenas Henriksholm med fastlandet genom en 330 meter lång träbro, som dock ganska snabbt förstördes av isen. Idag upprätthålls förbindelsen med fastlandet genom en färja.

En av gästerna på Henriksholm under denna tid var Viktor Rydberg, och det sägs att han lät den yttre miljön på Henriksholm stå modell för hans medeltidsroman Singoalla.

* * * * *

history_04

*För komplett historia samt litteraturförteckning, klicka här!