HISTORY DEL 3

1874 förvärvade brukspatronen Adolf Unger Henriksholm, och delar av ön skulle komma att stanna inom den Ungerska släkten ända till 1992. Unger lade ned mycket energi på att försöka bibehålla den vackra parken, och hans familj bodde i omgångar året om på ön, men under långa perioder tillbringade man endast sommarmånaderna och högtiderna på ön, och övrig tid i Stockholm. Adolf Unger var mycket konstintresserad och han stöttade den unge lokale konstnären Otto Hesselbom ekonomiskt. Han räknas idag som en av de största svenska nationalromantiska konstnärerna. Ett av hans mest kända verk är ”Vårt Land” från 1902 som hänger på Nationalmuseum i Stockholm där man ser både Ånimmen och Henriksholm.

1924 överlät Adolf Unger fastigheten på sina barn, och två år senare styckades den norra delen av ön, Önäbben, av från herrgården och övertogs av en av Adolfs döttrar.

* * * * *

history_03
Originalbilden ägs av familje Sedenka Henriksholm Önäbben.
* * * * *

history_06

*För komplett historia samt litteraturförteckning, klicka här!