HISTORY DEL 4

1929 såldes Herrgården av syskonen Unger, men Önäbben stannade kvar inom familjen Ungers ägo ända till 1992 då familjen Sedenka tog över. Önäbben har i över 100 år endast använts som sommarnöje, men herrgården var bebodd fram till 1993 då den nuvarande ägaren tog över fastigheten.

Den nuvarande ägaren till herrgården bedriver bland annat jord- och skogsbruk på ön.

* * * * *

history_05

*För komplett historia samt litteraturförteckning, klicka här!